Резултати

Страница, предназначена за отразяване на резултати от Международно Ретро Рали България 2019. Етап 1 08.06.2019 г., Етап 2 09.06.2019 г., Финални резултати Международно Ретро Рали България, Генерално класиране, Класиране по Класове.

Резултати от Международно Ретро Рали България 2019

Етап 1 08.06.2019 г.

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Етап 2 09.06.2019 г.

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Финални резултати Международно Ретро Рали България 2019

Генерално класиране

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Класиране по Класове

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

До старта остават